تبلیغات
GAME HOME - كلاس های Dark Souls مشخص شدند GAME HOME - كلاس های Dark Souls مشخص شدند

كلاس های Dark Souls مشخص شدند

نوشته شده توسط فرنود پنجشنبه 27 مرداد 1390 نظرات بازدید

در طی نمایشگاه Gamescom كلاس هایی كه می توانید در بازی Dark Souls برای شخصیت های خود انتخاب كنید، به شرح زیر هستند:

Warrior
Knight
Wanderer
Thief
Bandit
Hunter
Sorcerer
Pyromancer
Cleric
Deprived

 
  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید

كلاس های Dark Souls مشخص شدند

نوشته شده توسط فرنود پنجشنبه 27 مرداد 1390 نظرات بازدید

در طی نمایشگاه Gamescom كلاس هایی كه می توانید در بازی Dark Souls برای شخصیت های خود انتخاب كنید، به شرح زیر هستند:

Warrior
Knight
Wanderer
Thief
Bandit
Hunter
Sorcerer
Pyromancer
Cleric
Deprived

 اخبار ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید
" class="sidim wp-post-image" alt="thumbnails3" title="thumbnails3" />

تصویر شاخص در وردپرس

از نسخه ??? وردپرسی قابلیتی به نام تصویر شاخص بهش اضافه شده که به شدت کاربردی و مفید هست. توی این مطلب قصد دارم چگونگی فعال سازی و استفاده از این قابلیت رو توضیح بدم …

كلاس های Dark Souls مشخص شدند

نوشته شده توسط فرنود پنجشنبه 27 مرداد 1390 نظرات بازدید

در طی نمایشگاه Gamescom كلاس هایی كه می توانید در بازی Dark Souls برای شخصیت های خود انتخاب كنید، به شرح زیر هستند:

Warrior
Knight
Wanderer
Thief
Bandit
Hunter
Sorcerer
Pyromancer
Cleric
Deprived

 اخبار ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید
" class="sidim wp-post-image" alt="thumbnails3" title="thumbnails3" />

تصویر شاخص در وردپرس

از نسخه ??? وردپرسی قابلیتی به نام تصویر شاخص بهش اضافه شده که به شدت کاربردی و مفید هست. توی این مطلب قصد دارم چگونگی فعال سازی و استفاده از این قابلیت رو توضیح بدم …

كلاس های Dark Souls مشخص شدند

نوشته شده توسط فرنود پنجشنبه 27 مرداد 1390 نظرات بازدید

در طی نمایشگاه Gamescom كلاس هایی كه می توانید در بازی Dark Souls برای شخصیت های خود انتخاب كنید، به شرح زیر هستند:

Warrior
Knight
Wanderer
Thief
Bandit
Hunter
Sorcerer
Pyromancer
Cleric
Deprived

 اخبار ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید
" class="sidim wp-post-image" alt="thumbnails3" title="thumbnails3" />

تصویر شاخص در وردپرس

از نسخه ??? وردپرسی قابلیتی به نام تصویر شاخص بهش اضافه شده که به شدت کاربردی و مفید هست. توی این مطلب قصد دارم چگونگی فعال سازی و استفاده از این قابلیت رو توضیح بدم …

كلاس های Dark Souls مشخص شدند

نوشته شده توسط فرنود پنجشنبه 27 مرداد 1390 نظرات بازدید

در طی نمایشگاه Gamescom كلاس هایی كه می توانید در بازی Dark Souls برای شخصیت های خود انتخاب كنید، به شرح زیر هستند:

Warrior
Knight
Wanderer
Thief
Bandit
Hunter
Sorcerer
Pyromancer
Cleric
Deprived

 اخبار ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید