تبلیغات
GAME HOME - Kinect Sports2 و Dance Central 2 تاریخ خوردند GAME HOME - Kinect Sports2 و Dance Central 2 تاریخ خوردند

Kinect Sports2 و Dance Central 2 تاریخ خوردند

نوشته شده توسط فرنود پنجشنبه 27 مرداد 1390 نظرات بازدید
‬‬

مایکروسافت در جریان Gamescom تاریخ انتشار دو عنوان Kinect Sports2 و Dance Central 2 که مربوط به کینکت و از عناوین مهم این دستگاه هستند را مشخص و تعیین کرد.

طبق این خبر هر دوی این عناوین در 25 اکتبر در آمریکای شمالی عرضه خواهند شد.

اما در اروپا بازی Dance Central 2 در تاریخ 21 اکتبر عرضه خواهد شد در حالی که دومین قسمت از بازی Kinect Sports در همین قاره در تاریخ 28 اکتبر عرضه خواهد شد.

هر دوی این عناوین از از بازی های زیبای این دستگاه هستند، در دومین نسخه ی خود، تغییراتی دیده اند.
Dance Central 2 قابلیت پشتیبانی همزمان از 2 بازیکن و همچنین پشتیبانی کینکت از فرمان های صوتی را دارد. البته در این بازی 40 آهنگ جدید نیز به گوش می خورند.

همچنین دومین قسمت از بازی Kinect Sports، این بازی در خود 6 ورزش تازه را جای می دهد. این ورزش ها بازی هایی مثل دارت و تنیس که ورزش های جالبی هستند را شامل می شود.

  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید

Kinect Sports2 و Dance Central 2 تاریخ خوردند

نوشته شده توسط فرنود پنجشنبه 27 مرداد 1390 نظرات بازدید
‬‬

مایکروسافت در جریان Gamescom تاریخ انتشار دو عنوان Kinect Sports2 و Dance Central 2 که مربوط به کینکت و از عناوین مهم این دستگاه هستند را مشخص و تعیین کرد.

طبق این خبر هر دوی این عناوین در 25 اکتبر در آمریکای شمالی عرضه خواهند شد.

اما در اروپا بازی Dance Central 2 در تاریخ 21 اکتبر عرضه خواهد شد در حالی که دومین قسمت از بازی Kinect Sports در همین قاره در تاریخ 28 اکتبر عرضه خواهد شد.

هر دوی این عناوین از از بازی های زیبای این دستگاه هستند، در دومین نسخه ی خود، تغییراتی دیده اند.
Dance Central 2 قابلیت پشتیبانی همزمان از 2 بازیکن و همچنین پشتیبانی کینکت از فرمان های صوتی را دارد. البته در این بازی 40 آهنگ جدید نیز به گوش می خورند.

همچنین دومین قسمت از بازی Kinect Sports، این بازی در خود 6 ورزش تازه را جای می دهد. این ورزش ها بازی هایی مثل دارت و تنیس که ورزش های جالبی هستند را شامل می شود.
در آینده ی نزدیک ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید
" class="sidim wp-post-image" alt="thumbnails3" title="thumbnails3" />

تصویر شاخص در وردپرس

از نسخه ??? وردپرسی قابلیتی به نام تصویر شاخص بهش اضافه شده که به شدت کاربردی و مفید هست. توی این مطلب قصد دارم چگونگی فعال سازی و استفاده از این قابلیت رو توضیح بدم …

Kinect Sports2 و Dance Central 2 تاریخ خوردند

نوشته شده توسط فرنود پنجشنبه 27 مرداد 1390 نظرات بازدید
‬‬

مایکروسافت در جریان Gamescom تاریخ انتشار دو عنوان Kinect Sports2 و Dance Central 2 که مربوط به کینکت و از عناوین مهم این دستگاه هستند را مشخص و تعیین کرد.

طبق این خبر هر دوی این عناوین در 25 اکتبر در آمریکای شمالی عرضه خواهند شد.

اما در اروپا بازی Dance Central 2 در تاریخ 21 اکتبر عرضه خواهد شد در حالی که دومین قسمت از بازی Kinect Sports در همین قاره در تاریخ 28 اکتبر عرضه خواهد شد.

هر دوی این عناوین از از بازی های زیبای این دستگاه هستند، در دومین نسخه ی خود، تغییراتی دیده اند.
Dance Central 2 قابلیت پشتیبانی همزمان از 2 بازیکن و همچنین پشتیبانی کینکت از فرمان های صوتی را دارد. البته در این بازی 40 آهنگ جدید نیز به گوش می خورند.

همچنین دومین قسمت از بازی Kinect Sports، این بازی در خود 6 ورزش تازه را جای می دهد. این ورزش ها بازی هایی مثل دارت و تنیس که ورزش های جالبی هستند را شامل می شود.
در آینده ی نزدیک ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید
" class="sidim wp-post-image" alt="thumbnails3" title="thumbnails3" />

تصویر شاخص در وردپرس

از نسخه ??? وردپرسی قابلیتی به نام تصویر شاخص بهش اضافه شده که به شدت کاربردی و مفید هست. توی این مطلب قصد دارم چگونگی فعال سازی و استفاده از این قابلیت رو توضیح بدم …

Kinect Sports2 و Dance Central 2 تاریخ خوردند

نوشته شده توسط فرنود پنجشنبه 27 مرداد 1390 نظرات بازدید
‬‬

مایکروسافت در جریان Gamescom تاریخ انتشار دو عنوان Kinect Sports2 و Dance Central 2 که مربوط به کینکت و از عناوین مهم این دستگاه هستند را مشخص و تعیین کرد.

طبق این خبر هر دوی این عناوین در 25 اکتبر در آمریکای شمالی عرضه خواهند شد.

اما در اروپا بازی Dance Central 2 در تاریخ 21 اکتبر عرضه خواهد شد در حالی که دومین قسمت از بازی Kinect Sports در همین قاره در تاریخ 28 اکتبر عرضه خواهد شد.

هر دوی این عناوین از از بازی های زیبای این دستگاه هستند، در دومین نسخه ی خود، تغییراتی دیده اند.
Dance Central 2 قابلیت پشتیبانی همزمان از 2 بازیکن و همچنین پشتیبانی کینکت از فرمان های صوتی را دارد. البته در این بازی 40 آهنگ جدید نیز به گوش می خورند.

همچنین دومین قسمت از بازی Kinect Sports، این بازی در خود 6 ورزش تازه را جای می دهد. این ورزش ها بازی هایی مثل دارت و تنیس که ورزش های جالبی هستند را شامل می شود.
در آینده ی نزدیک ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید
" class="sidim wp-post-image" alt="thumbnails3" title="thumbnails3" />

تصویر شاخص در وردپرس

از نسخه ??? وردپرسی قابلیتی به نام تصویر شاخص بهش اضافه شده که به شدت کاربردی و مفید هست. توی این مطلب قصد دارم چگونگی فعال سازی و استفاده از این قابلیت رو توضیح بدم …

Kinect Sports2 و Dance Central 2 تاریخ خوردند

نوشته شده توسط فرنود پنجشنبه 27 مرداد 1390 نظرات بازدید
‬‬

مایکروسافت در جریان Gamescom تاریخ انتشار دو عنوان Kinect Sports2 و Dance Central 2 که مربوط به کینکت و از عناوین مهم این دستگاه هستند را مشخص و تعیین کرد.

طبق این خبر هر دوی این عناوین در 25 اکتبر در آمریکای شمالی عرضه خواهند شد.

اما در اروپا بازی Dance Central 2 در تاریخ 21 اکتبر عرضه خواهد شد در حالی که دومین قسمت از بازی Kinect Sports در همین قاره در تاریخ 28 اکتبر عرضه خواهد شد.

هر دوی این عناوین از از بازی های زیبای این دستگاه هستند، در دومین نسخه ی خود، تغییراتی دیده اند.
Dance Central 2 قابلیت پشتیبانی همزمان از 2 بازیکن و همچنین پشتیبانی کینکت از فرمان های صوتی را دارد. البته در این بازی 40 آهنگ جدید نیز به گوش می خورند.

همچنین دومین قسمت از بازی Kinect Sports، این بازی در خود 6 ورزش تازه را جای می دهد. این ورزش ها بازی هایی مثل دارت و تنیس که ورزش های جالبی هستند را شامل می شود.
در آینده ی نزدیک ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید