تبلیغات
GAME HOME - Mortal Kombat حدود 3 میلیون نسخه فروخته GAME HOME - Mortal Kombat حدود 3 میلیون نسخه فروخته

Mortal Kombat حدود 3 میلیون نسخه فروخته

نوشته شده توسط فرنود چهارشنبه 26 مرداد 1390 نظرات بازدید

 

وارنر اعلام کرده که بازی Mortal Kombat در کمال ناباوری تاکنون تنها حدود 3 میلیون نسخه فروخته که از پیش بینی های ما بسیار کمتر است . عامل این فروش کم می تواند بد بودن نسخه های گذشته ی این بازی باشد که بسیاری از طرفداران این سری را دل آزرده کرد .

  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید

Mortal Kombat حدود 3 میلیون نسخه فروخته

نوشته شده توسط فرنود چهارشنبه 26 مرداد 1390 نظرات بازدید

 

وارنر اعلام کرده که بازی Mortal Kombat در کمال ناباوری تاکنون تنها حدود 3 میلیون نسخه فروخته که از پیش بینی های ما بسیار کمتر است . عامل این فروش کم می تواند بد بودن نسخه های گذشته ی این بازی باشد که بسیاری از طرفداران این سری را دل آزرده کرد .
اخبار ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید
" class="sidim wp-post-image" alt="thumbnails3" title="thumbnails3" />

تصویر شاخص در وردپرس

از نسخه ??? وردپرسی قابلیتی به نام تصویر شاخص بهش اضافه شده که به شدت کاربردی و مفید هست. توی این مطلب قصد دارم چگونگی فعال سازی و استفاده از این قابلیت رو توضیح بدم …

Mortal Kombat حدود 3 میلیون نسخه فروخته

نوشته شده توسط فرنود چهارشنبه 26 مرداد 1390 نظرات بازدید

 

وارنر اعلام کرده که بازی Mortal Kombat در کمال ناباوری تاکنون تنها حدود 3 میلیون نسخه فروخته که از پیش بینی های ما بسیار کمتر است . عامل این فروش کم می تواند بد بودن نسخه های گذشته ی این بازی باشد که بسیاری از طرفداران این سری را دل آزرده کرد .
اخبار ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید
" class="sidim wp-post-image" alt="thumbnails3" title="thumbnails3" />

تصویر شاخص در وردپرس

از نسخه ??? وردپرسی قابلیتی به نام تصویر شاخص بهش اضافه شده که به شدت کاربردی و مفید هست. توی این مطلب قصد دارم چگونگی فعال سازی و استفاده از این قابلیت رو توضیح بدم …

Mortal Kombat حدود 3 میلیون نسخه فروخته

نوشته شده توسط فرنود چهارشنبه 26 مرداد 1390 نظرات بازدید

 

وارنر اعلام کرده که بازی Mortal Kombat در کمال ناباوری تاکنون تنها حدود 3 میلیون نسخه فروخته که از پیش بینی های ما بسیار کمتر است . عامل این فروش کم می تواند بد بودن نسخه های گذشته ی این بازی باشد که بسیاری از طرفداران این سری را دل آزرده کرد .
اخبار ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید
" class="sidim wp-post-image" alt="thumbnails3" title="thumbnails3" />

تصویر شاخص در وردپرس

از نسخه ??? وردپرسی قابلیتی به نام تصویر شاخص بهش اضافه شده که به شدت کاربردی و مفید هست. توی این مطلب قصد دارم چگونگی فعال سازی و استفاده از این قابلیت رو توضیح بدم …

Mortal Kombat حدود 3 میلیون نسخه فروخته

نوشته شده توسط فرنود چهارشنبه 26 مرداد 1390 نظرات بازدید

 

وارنر اعلام کرده که بازی Mortal Kombat در کمال ناباوری تاکنون تنها حدود 3 میلیون نسخه فروخته که از پیش بینی های ما بسیار کمتر است . عامل این فروش کم می تواند بد بودن نسخه های گذشته ی این بازی باشد که بسیاری از طرفداران این سری را دل آزرده کرد .
اخبار ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید