تبلیغات
GAME HOME - Epic در حال کار بر روی 5 بازی جدید GAME HOME - Epic در حال کار بر روی 5 بازی جدید

Epic در حال کار بر روی 5 بازی جدید

نوشته شده توسط فرنود چهارشنبه 26 مرداد 1390 نظرات بازدید
http://www.niubie.com/up/2010/02/dr-mike-capps.jpg

Mike Capps رئیس استدیوی بازی سازی Epic Games که از مشهور ترین ساخته های این استدیو می توان به شاهکار Gears of War اشاره کرد، در جریان کنفرانس خبری GDC امروز، اعلام کرد که این استدیو در حال کار بر روی 5 عنوان جدید است. قرار است اطلاعات بیشتر از این 5 بازی را در Gamescom اعلام کنند.

البته او در مورد این بازی ها گفت که انتظار نداشته باشید که این بازی ها همچون عناوین بزرگی مانند Gears of War شوند. و البته او هرگونه نسبتی بین این 5 عنوان و بازی GeOW را رد کرد.

این احتمال میرود که این 5 بازی بازی هایی برای XBLA یا عناوینی برای iOS مانند Shadow Cmplex 2 و Infinity Blade باشند.

او در طی سخنان خود، بازی Homefront را مثال زد که چندید میلیون نسخه فروخت اما اسدیوی سازنده بسته شد. پس یک بازی خوب به تنهایی فروش تضمین شده ای ندارد. او در بین سخنان خود از کنسول ها کمی نالید و این امید را به PC بازان داد که بازی برای PC ساخته شود و تنها Port نشود.

Capps همچنین اعلام کرد که در حال کار بر روی Unreal Engine 4 است.

به نظر شما این 5 عنوان چه میتوانند باشند؟ بازی قابل دانلود Unreal Tournament یا Infinity Blade 2؟  

  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید

Epic در حال کار بر روی 5 بازی جدید

نوشته شده توسط فرنود چهارشنبه 26 مرداد 1390 نظرات بازدید
http://www.niubie.com/up/2010/02/dr-mike-capps.jpg

Mike Capps رئیس استدیوی بازی سازی Epic Games که از مشهور ترین ساخته های این استدیو می توان به شاهکار Gears of War اشاره کرد، در جریان کنفرانس خبری GDC امروز، اعلام کرد که این استدیو در حال کار بر روی 5 عنوان جدید است. قرار است اطلاعات بیشتر از این 5 بازی را در Gamescom اعلام کنند.

البته او در مورد این بازی ها گفت که انتظار نداشته باشید که این بازی ها همچون عناوین بزرگی مانند Gears of War شوند. و البته او هرگونه نسبتی بین این 5 عنوان و بازی GeOW را رد کرد.

این احتمال میرود که این 5 بازی بازی هایی برای XBLA یا عناوینی برای iOS مانند Shadow Cmplex 2 و Infinity Blade باشند.

او در طی سخنان خود، بازی Homefront را مثال زد که چندید میلیون نسخه فروخت اما اسدیوی سازنده بسته شد. پس یک بازی خوب به تنهایی فروش تضمین شده ای ندارد. او در بین سخنان خود از کنسول ها کمی نالید و این امید را به PC بازان داد که بازی برای PC ساخته شود و تنها Port نشود.

Capps همچنین اعلام کرد که در حال کار بر روی Unreal Engine 4 است.

به نظر شما این 5 عنوان چه میتوانند باشند؟ بازی قابل دانلود Unreal Tournament یا Infinity Blade 2؟  
اخبار ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید
" class="sidim wp-post-image" alt="thumbnails3" title="thumbnails3" />

تصویر شاخص در وردپرس

از نسخه ??? وردپرسی قابلیتی به نام تصویر شاخص بهش اضافه شده که به شدت کاربردی و مفید هست. توی این مطلب قصد دارم چگونگی فعال سازی و استفاده از این قابلیت رو توضیح بدم …

Epic در حال کار بر روی 5 بازی جدید

نوشته شده توسط فرنود چهارشنبه 26 مرداد 1390 نظرات بازدید
http://www.niubie.com/up/2010/02/dr-mike-capps.jpg

Mike Capps رئیس استدیوی بازی سازی Epic Games که از مشهور ترین ساخته های این استدیو می توان به شاهکار Gears of War اشاره کرد، در جریان کنفرانس خبری GDC امروز، اعلام کرد که این استدیو در حال کار بر روی 5 عنوان جدید است. قرار است اطلاعات بیشتر از این 5 بازی را در Gamescom اعلام کنند.

البته او در مورد این بازی ها گفت که انتظار نداشته باشید که این بازی ها همچون عناوین بزرگی مانند Gears of War شوند. و البته او هرگونه نسبتی بین این 5 عنوان و بازی GeOW را رد کرد.

این احتمال میرود که این 5 بازی بازی هایی برای XBLA یا عناوینی برای iOS مانند Shadow Cmplex 2 و Infinity Blade باشند.

او در طی سخنان خود، بازی Homefront را مثال زد که چندید میلیون نسخه فروخت اما اسدیوی سازنده بسته شد. پس یک بازی خوب به تنهایی فروش تضمین شده ای ندارد. او در بین سخنان خود از کنسول ها کمی نالید و این امید را به PC بازان داد که بازی برای PC ساخته شود و تنها Port نشود.

Capps همچنین اعلام کرد که در حال کار بر روی Unreal Engine 4 است.

به نظر شما این 5 عنوان چه میتوانند باشند؟ بازی قابل دانلود Unreal Tournament یا Infinity Blade 2؟  
اخبار ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید
" class="sidim wp-post-image" alt="thumbnails3" title="thumbnails3" />

تصویر شاخص در وردپرس

از نسخه ??? وردپرسی قابلیتی به نام تصویر شاخص بهش اضافه شده که به شدت کاربردی و مفید هست. توی این مطلب قصد دارم چگونگی فعال سازی و استفاده از این قابلیت رو توضیح بدم …

Epic در حال کار بر روی 5 بازی جدید

نوشته شده توسط فرنود چهارشنبه 26 مرداد 1390 نظرات بازدید
http://www.niubie.com/up/2010/02/dr-mike-capps.jpg

Mike Capps رئیس استدیوی بازی سازی Epic Games که از مشهور ترین ساخته های این استدیو می توان به شاهکار Gears of War اشاره کرد، در جریان کنفرانس خبری GDC امروز، اعلام کرد که این استدیو در حال کار بر روی 5 عنوان جدید است. قرار است اطلاعات بیشتر از این 5 بازی را در Gamescom اعلام کنند.

البته او در مورد این بازی ها گفت که انتظار نداشته باشید که این بازی ها همچون عناوین بزرگی مانند Gears of War شوند. و البته او هرگونه نسبتی بین این 5 عنوان و بازی GeOW را رد کرد.

این احتمال میرود که این 5 بازی بازی هایی برای XBLA یا عناوینی برای iOS مانند Shadow Cmplex 2 و Infinity Blade باشند.

او در طی سخنان خود، بازی Homefront را مثال زد که چندید میلیون نسخه فروخت اما اسدیوی سازنده بسته شد. پس یک بازی خوب به تنهایی فروش تضمین شده ای ندارد. او در بین سخنان خود از کنسول ها کمی نالید و این امید را به PC بازان داد که بازی برای PC ساخته شود و تنها Port نشود.

Capps همچنین اعلام کرد که در حال کار بر روی Unreal Engine 4 است.

به نظر شما این 5 عنوان چه میتوانند باشند؟ بازی قابل دانلود Unreal Tournament یا Infinity Blade 2؟  
اخبار ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید
" class="sidim wp-post-image" alt="thumbnails3" title="thumbnails3" />

تصویر شاخص در وردپرس

از نسخه ??? وردپرسی قابلیتی به نام تصویر شاخص بهش اضافه شده که به شدت کاربردی و مفید هست. توی این مطلب قصد دارم چگونگی فعال سازی و استفاده از این قابلیت رو توضیح بدم …

Epic در حال کار بر روی 5 بازی جدید

نوشته شده توسط فرنود چهارشنبه 26 مرداد 1390 نظرات بازدید
http://www.niubie.com/up/2010/02/dr-mike-capps.jpg

Mike Capps رئیس استدیوی بازی سازی Epic Games که از مشهور ترین ساخته های این استدیو می توان به شاهکار Gears of War اشاره کرد، در جریان کنفرانس خبری GDC امروز، اعلام کرد که این استدیو در حال کار بر روی 5 عنوان جدید است. قرار است اطلاعات بیشتر از این 5 بازی را در Gamescom اعلام کنند.

البته او در مورد این بازی ها گفت که انتظار نداشته باشید که این بازی ها همچون عناوین بزرگی مانند Gears of War شوند. و البته او هرگونه نسبتی بین این 5 عنوان و بازی GeOW را رد کرد.

این احتمال میرود که این 5 بازی بازی هایی برای XBLA یا عناوینی برای iOS مانند Shadow Cmplex 2 و Infinity Blade باشند.

او در طی سخنان خود، بازی Homefront را مثال زد که چندید میلیون نسخه فروخت اما اسدیوی سازنده بسته شد. پس یک بازی خوب به تنهایی فروش تضمین شده ای ندارد. او در بین سخنان خود از کنسول ها کمی نالید و این امید را به PC بازان داد که بازی برای PC ساخته شود و تنها Port نشود.

Capps همچنین اعلام کرد که در حال کار بر روی Unreal Engine 4 است.

به نظر شما این 5 عنوان چه میتوانند باشند؟ بازی قابل دانلود Unreal Tournament یا Infinity Blade 2؟  
اخبار ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید