تبلیغات
GAME HOME - اشارات جدید به Resident Evil 6 GAME HOME - اشارات جدید به Resident Evil 6

اشارات جدید به Resident Evil 6

نوشته شده توسط فرنود سه شنبه 25 مرداد 1390 نظرات بازدید

شنون جاستیسون (Shannon Justison) یك انیماتور است كه به تازگی اعلام كرده كه روی صحنه های CG بازی Resident Evil 6 كار می كرده است. او اشاره كرده كه از سال 2009 تا به حال روی این بازی كار می كرده است. او اخیراً روی فیلم هایی مثل Thor و The Smurfs كار كرده است. با این اوصاف به احتمال زیاد بازی Resident Evil 6 در Gamescom امثال معرفی خواهد شد.

 
  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید

اشارات جدید به Resident Evil 6

نوشته شده توسط فرنود سه شنبه 25 مرداد 1390 نظرات بازدید

شنون جاستیسون (Shannon Justison) یك انیماتور است كه به تازگی اعلام كرده كه روی صحنه های CG بازی Resident Evil 6 كار می كرده است. او اشاره كرده كه از سال 2009 تا به حال روی این بازی كار می كرده است. او اخیراً روی فیلم هایی مثل Thor و The Smurfs كار كرده است. با این اوصاف به احتمال زیاد بازی Resident Evil 6 در Gamescom امثال معرفی خواهد شد.

 اخبار ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید
" class="sidim wp-post-image" alt="thumbnails3" title="thumbnails3" />

تصویر شاخص در وردپرس

از نسخه ??? وردپرسی قابلیتی به نام تصویر شاخص بهش اضافه شده که به شدت کاربردی و مفید هست. توی این مطلب قصد دارم چگونگی فعال سازی و استفاده از این قابلیت رو توضیح بدم …

اشارات جدید به Resident Evil 6

نوشته شده توسط فرنود سه شنبه 25 مرداد 1390 نظرات بازدید

شنون جاستیسون (Shannon Justison) یك انیماتور است كه به تازگی اعلام كرده كه روی صحنه های CG بازی Resident Evil 6 كار می كرده است. او اشاره كرده كه از سال 2009 تا به حال روی این بازی كار می كرده است. او اخیراً روی فیلم هایی مثل Thor و The Smurfs كار كرده است. با این اوصاف به احتمال زیاد بازی Resident Evil 6 در Gamescom امثال معرفی خواهد شد.

 اخبار ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید
" class="sidim wp-post-image" alt="thumbnails3" title="thumbnails3" />

تصویر شاخص در وردپرس

از نسخه ??? وردپرسی قابلیتی به نام تصویر شاخص بهش اضافه شده که به شدت کاربردی و مفید هست. توی این مطلب قصد دارم چگونگی فعال سازی و استفاده از این قابلیت رو توضیح بدم …

اشارات جدید به Resident Evil 6

نوشته شده توسط فرنود سه شنبه 25 مرداد 1390 نظرات بازدید

شنون جاستیسون (Shannon Justison) یك انیماتور است كه به تازگی اعلام كرده كه روی صحنه های CG بازی Resident Evil 6 كار می كرده است. او اشاره كرده كه از سال 2009 تا به حال روی این بازی كار می كرده است. او اخیراً روی فیلم هایی مثل Thor و The Smurfs كار كرده است. با این اوصاف به احتمال زیاد بازی Resident Evil 6 در Gamescom امثال معرفی خواهد شد.

 اخبار ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید
" class="sidim wp-post-image" alt="thumbnails3" title="thumbnails3" />

تصویر شاخص در وردپرس

از نسخه ??? وردپرسی قابلیتی به نام تصویر شاخص بهش اضافه شده که به شدت کاربردی و مفید هست. توی این مطلب قصد دارم چگونگی فعال سازی و استفاده از این قابلیت رو توضیح بدم …

اشارات جدید به Resident Evil 6

نوشته شده توسط فرنود سه شنبه 25 مرداد 1390 نظرات بازدید

شنون جاستیسون (Shannon Justison) یك انیماتور است كه به تازگی اعلام كرده كه روی صحنه های CG بازی Resident Evil 6 كار می كرده است. او اشاره كرده كه از سال 2009 تا به حال روی این بازی كار می كرده است. او اخیراً روی فیلم هایی مثل Thor و The Smurfs كار كرده است. با این اوصاف به احتمال زیاد بازی Resident Evil 6 در Gamescom امثال معرفی خواهد شد.

 اخبار ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید