تبلیغات
GAME HOME - PES 2012 VIDEO GAME HOME - PES 2012 VIDEO

PES 2012 VIDEO

نوشته شده توسط فرنود سه شنبه 25 مرداد 1390 نظرات بازدید

نام بازی » PES 2012 

موضوع تریلر » E3 2011 Trailer

حجم تریلر » 105.00 MB 

لینک دانلود » http://games.softpedia.com/progDownload/PES-2012-E3-2011-Trailer-Download-91799.html

بر روی منوی Softpedia Secure Download (http://games.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=86156&t=4&i=1)کلیک کرد و صبر کنی


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید

PES 2012 VIDEO

نوشته شده توسط فرنود سه شنبه 25 مرداد 1390 نظرات بازدید

نام بازی » PES 2012 

موضوع تریلر » E3 2011 Trailer

حجم تریلر » 105.00 MB 

لینک دانلود » http://games.softpedia.com/progDownload/PES-2012-E3-2011-Trailer-Download-91799.html

بر روی منوی Softpedia Secure Download (http://games.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=86156&t=4&i=1)کلیک کرد و صبر کنی

تریلر ها ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید
" class="sidim wp-post-image" alt="thumbnails3" title="thumbnails3" />

تصویر شاخص در وردپرس

از نسخه ??? وردپرسی قابلیتی به نام تصویر شاخص بهش اضافه شده که به شدت کاربردی و مفید هست. توی این مطلب قصد دارم چگونگی فعال سازی و استفاده از این قابلیت رو توضیح بدم …

PES 2012 VIDEO

نوشته شده توسط فرنود سه شنبه 25 مرداد 1390 نظرات بازدید

نام بازی » PES 2012 

موضوع تریلر » E3 2011 Trailer

حجم تریلر » 105.00 MB 

لینک دانلود » http://games.softpedia.com/progDownload/PES-2012-E3-2011-Trailer-Download-91799.html

بر روی منوی Softpedia Secure Download (http://games.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=86156&t=4&i=1)کلیک کرد و صبر کنی

تریلر ها ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید
" class="sidim wp-post-image" alt="thumbnails3" title="thumbnails3" />

تصویر شاخص در وردپرس

از نسخه ??? وردپرسی قابلیتی به نام تصویر شاخص بهش اضافه شده که به شدت کاربردی و مفید هست. توی این مطلب قصد دارم چگونگی فعال سازی و استفاده از این قابلیت رو توضیح بدم …

PES 2012 VIDEO

نوشته شده توسط فرنود سه شنبه 25 مرداد 1390 نظرات بازدید

نام بازی » PES 2012 

موضوع تریلر » E3 2011 Trailer

حجم تریلر » 105.00 MB 

لینک دانلود » http://games.softpedia.com/progDownload/PES-2012-E3-2011-Trailer-Download-91799.html

بر روی منوی Softpedia Secure Download (http://games.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=86156&t=4&i=1)کلیک کرد و صبر کنی

تریلر ها ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید
" class="sidim wp-post-image" alt="thumbnails3" title="thumbnails3" />

تصویر شاخص در وردپرس

از نسخه ??? وردپرسی قابلیتی به نام تصویر شاخص بهش اضافه شده که به شدت کاربردی و مفید هست. توی این مطلب قصد دارم چگونگی فعال سازی و استفاده از این قابلیت رو توضیح بدم …

PES 2012 VIDEO

نوشته شده توسط فرنود سه شنبه 25 مرداد 1390 نظرات بازدید

نام بازی » PES 2012 

موضوع تریلر » E3 2011 Trailer

حجم تریلر » 105.00 MB 

لینک دانلود » http://games.softpedia.com/progDownload/PES-2012-E3-2011-Trailer-Download-91799.html

بر روی منوی Softpedia Secure Download (http://games.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=86156&t=4&i=1)کلیک کرد و صبر کنی

تریلر ها ،
: برچسب ها ،


  • به بهترین و بزرگترین وبلاگ در زمینه ی بازی خوش آمدید